Pravila zaštite privatnosti

Atlantic Grupa d. d. (dalje u tekstu: Društvo ili mi) dio je poslovnog sistema Atlantic Grupe u okviru kojeg su uspostavljeni i primjenjuju se visoki standardi poslovnog upravljanja i transparentnog poslovanja, a koji podrazumijevaju odgovorno, zakonito i etički utemeljeno ponašanje svih pravnih subjekata Atlantic Grupe, uključujući i poštovanje privatnosti i zaštitu ličnih podataka.

Vodeći se navedenim standardima, Društvo kao kontrolor obrade u okviru poslovnog sistema Atlantic Grupe prikuplja i obrađuje lične podatke zakonito, pošteno i transparentno prema važećim propisima i preduzimajući odgovarajuće tehničke i organizacione mjere usmjerene na zaštitu ličnih podataka od neovlaštenog pristupa i zloupotrebe.

Društvo je svjesno da je zaštita ličnih podataka važna našim korisnicima i ispitanicima. Zato vam želimo pokazati koje lične podatke prikupljamo, kako upravljamo njima i kako brinemo o njihovoj zaštiti.

Svrhe, obim i pravni osnov obrade

Lični podaci prikupljaju se u posebne, izričite i zakonite svrhe, u nužnom obimu te se obrađuju na način koji je u skladu s tim svrhama.

Društvo će prikupljati i obrađivati lične podatke samo u slučajevima kada je to dozvoljeno propisima:

kada je obrada nužna radi poštovanja pravnih obaveza;

kada je ispitanik dao odobrenje za obradu svojih ličnih podataka;

kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je nosilac podataka stranka ili kako bi se preduzele radnje na zahtjev nosioca podataka prije sklapanja ugovora;

kada je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi nosioca podataka ili nekog drugog fizičkog lica;

kada je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Društva ili povezanih društava.

Prikupljanje i korištenje ličnih podataka

Lični podaci su informacije koje vas identifikuju neposredno ili posredno, poput vašeg imena, adrese e-pošte, broja telefona, IP adrese ili poštanske adrese.

Društvo ne prikuplja vaše lične podatke ako vi izričito ne predate takve podatke (npr. upitom za određeni proizvod ili uslugu, zaključivanjem ugovora ili zahtjevom za određene radnje prije zaključivanja ugovora, uključivanjem u programe lojalnosti, prilikom prijave na elektronski bilten, učestvovanja u anketama, konkursima i nagradnim igrama, naručivanja uzoraka ili brošura, u molbama za donacije, kao i prilikom traženja informacija, predajom biografije ili otvorene ponude ili prijavom na konkurse za otvorena radna mjesta, kao i zapošljavanjem u našem društvu…).

Vaše lične podatke prikupljamo, čuvamo, koristimo ili prenosimo u obimu – sadržajnom i vremenskom – koji je potreban u određenom slučaju, npr. kako bismo odgovorili na vaše upite, ispunili vaše zahtjeve, informisali o svojim proizvodima, rezultatima konkursa ili nagradne igre, izvršili ugovornu obavezu ili neophodne radnje prije zaključivanja ugovora ili izvršili svoje druge zakonske ili pravne obaveze. Društvo zato ponekad treba prenijeti lične podatke drugim društvima unutar Atlantic Grupe i povezanim društvima ili vanjskim pružaocima usluga na daljnju obradu. Pružaoci usluge mogu se, naprimjer, angažovati u kontekstu usluga pozivnog centra, slanja robe, distribucije reklamnog materijala ili za organizovanje i provođenje nagradnih igara. Društvo od tih strana zahtijeva prihvaćanje važećih pravnih propisa, poštovanje naših uputstava i usklađenost s našim internim pravilima o zaštiti ličnih podataka, kao i zahtjevima za primjenom odgovarajućih organizacionih i tehničkih mjera zaštite. Iz istih razloga ponekad će vaši lični podaci morati biti preneseni i u druge države EU ili izvan EU, pri čemu Društvo brine da taj prenos bude u svemu u skladu sa zakonom i uz primjenu svih raspoloživih i prikladnih mjera zaštite ličnih podataka.

Društvo garantuje da vaše lične podatke nikome neće prodavati i da neće prosljeđivati ili posuđivati vaše lične podatke trećoj strani, ako to ne bude potrebno da bi se ispunila određena svrha za koju ste nam ih dali, odnosno garantuje da vaši podaci neće biti dati bilo kojem neovlaštenom primaocu.

Moguće je da ćemo vaše lične podatke morati dostaviti nadležnom tijelu javne vlasti ako to nalaže zakon ili drugi obavezujući propis.

Prikupljeni podaci čuvat će se onoliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni, odnosno u roku u skladu s važećim propisima.

Upotreba ličnih podataka u reklamne i marketinške svrhe

Kada se vaši lični podaci koriste u reklamne i marketinške svrhe u skladu s važećim zakonskim propisima iz područja zaštite ličnih podataka, vaši podaci bit će sačuvani i korišteni u te svrhe, npr. za slanje biltena, uzoraka proizvoda, poziva za učestvovanje na konkursima i u nagradnim igrama, putem e-pošte ili pošte ili drugog komunikacionog kanala koji ste prihvatili.

Ako se vaši lični podaci budu koristili u svrhe slanja individualnih (vama) prilagođenih reklama i promocija stvaranjem i održavanjem korisničkog profila, o tome ćete biti unaprijed obaviješteni, dakle prije slanja takvih reklama i promocija, te ćemo prije ovakve obrade ličnih podataka svakako zatražiti od vas poseban, izričit i informisani pristanak. 

Vaše podatke ćemo po potrebi koristiti za analizu i poboljšanje efikasnosti naših internet usluga, oglašavanja, marketinga, istraživanja tržišta i prodajnih napora, kroz ankete ili upite druge vrste, ili na način kojim će se osigurati da se vaši lični podaci anonimizuju, tj. ne mogu povezati s licem.

Ostvarivanje prava nosioca podataka 

U svakom trenutku možete od nas zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađujemo ili njihov ispravak, možete zahtijevati prestanak korištenja ili brisanje svojih ličnih podataka ili povlačenje odobrenja u sve ili samo u neke svrhe (osim kada to nije moguće, npr. ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada lični podaci više ne omogućavaju identifikaciju), odnosno i prenos podataka drugom obrađivaču pod zakonskim uslovima ili izvršiti odjavu primanja naših informativnih i promotivnih materijala.

Također možete uložiti prigovor na korištenje svojih ličnih podataka u situacijama koje zasnivamo na postojanju našeg legitimnog interesa, a svakako kada ih koristimo za potrebe direktnog marketinga.

Sa naše strane, u maksimalno mogućoj i razumnoj mjeri vodit ćemo računa o tome da vaši lični podaci koje ste nam stavili na raspolaganje budu ispravno evidentirani, ali je odgovornost za njihovu tačnost na vama i molimo vas da ih redovno i pravovremeno ažurirate, odnosno da nam dostavite zahtjev za promjenu ili ispravak.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja ličnih podataka možete se obratiti na adresu e-pošte ili adresu sjedišta Društva, koje su navedene na veb-stranici, ili na adresu e-pošte: [email protected] ili prema uputstvu na dostavljenim promotivnim materijalima.

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautorizovanu obradu ličnih podataka.

Nakon primanja vaših zahtjeva traženu aktivnost provest ćemo u određenom roku, a najkasnije u roku od 30 dana od primanja, pa ćemo vas o tome po potrebi i obavijestiti, sve prema zakonu. 

Djeca

U pravilu ne prikupljamo podatke o djeci. Ako se uvjerimo da su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili zakonskih staratelja, izbrisat ćemo ih u najkraćem mogućem roku. Pritom ćemo se voditi uputstvima koja smo dobili od vas kao roditelja ili zakonskog staratelja.

Ako u neku svrhu ipak prikupljamo podatke o djeci u uzrastu u kojem je prema važećim zakonima potreban pristanak roditelja za obradu njihovih ličnih podataka, o tome ćemo dati odgovarajuću informaciju i primijenit ćemo razumne mjere kako bismo utvrdili da djeca imaju pristanak roditelja ili zakonskog staratelja.

Sigurnost podataka

Implementirali smo tehničke i organizacione mjere kako bismo spriječili gubitak vaših podataka, izmjenu, krađu ili pristup od neovlaštene treće strane, odnosno bilo kakvu neovlaštenu obradu. Pristup vašim ličnim podacima ograničen je samo na one zaposlene kojima su te informacije nužne za pružanje naših usluga, odnosno rješavanje vašeg upita. Kontinuirano obrazujemo svoje zaposlene o važnosti povjerljivosti podataka, te zaštiti privatnosti i vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za određenu obradu i ne čuvamo ih duže nego što je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

Na našoj veb-stranici moći ćete ponekad pronaći veze na druge veb-stranice ili portale, a možemo vam ponuditi i funkcije društvenih mreža koje omogućavaju dijeljenje ličnih podataka na društvenim mrežama. Naša je preporuka da se svakako prethodno upoznate s pravilima zaštite ličnih podataka tih portala ili društvenih mreža ili trećih lica, kao i preduzetim mjerama njihove sigurnosti, jer se ona mogu razlikovati od ovih pravila i mjera koje smo mi preduzeli, a za to mi ne možemo preuzeti odgovornost.

Ograničenje odgovornosti

Iako preduzimamo dostupne tehničke, organizacione i kadrovske mjere zaštite ličnih podataka od slučajne ili namjerne zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili pristupa, ne možemo garantovati da neki od ličnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih pravila zaštite privatnosti.

Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim licima slučajnim otkrivanjem ličnih podataka.

Budući da nemamo kontrolu nad ličnim podacima koje dostavljate prilikom pristupa ili korištenja drugih portala, odnosno neposredno trećim licima (npr. prilikom učestvovanja u sponzorisanim aktivnostima), do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati vama ili trećim licima zbog dostavljanja ličnih podataka.

Ažuriranje i izmjene

Zadržavamo pravo izmjene ili ažuriranja dijelova ovih pravila u svakom trenutku i bez prethodne najave. Povremeno posjećujte našu veb-stranicu kako biste se upoznali s izmjenama ili ažuriranjem Pravila. Bit će naveden datum početka primjene aktualne verzije Pravila.

Ova pravila posljednji put su izmijenjena 24. 5. 2018. godine.

Cookie policy

Da bi naša stranica ispravno funkcionisala i da bismo stalno unapređivali svoje usluge, upotrebljavamo sljedeće kolačiće: obavezne, analitičke i marketinške. Klikom na Postavke možete postaviti njihova ograničenja. Više informacija potražite u našem dokumentu Pravila upotrebe kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogući ili onemogući veb-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića koji su opisani u nastavku:

Postavke Prihvaćam sve U redu!